Bonastruc de Porta, 15 | 17001 - Girona (Gironès) | Tel. 972 21 55 34

L’Associació de la Fusta de les comarques gironines preocupada per la crisi de subministraments i la manca de relleu professional que fa que desapareguin fusteries cada any

5 d’abril de 2022, amb motiu de la festa patronal dels fusters, s’ha celebrat al Mas Geli de Pals la reunió anual dels membres de l’associació on s’ha parlat i debatut sobre els temes més preocupants pel sector.

La trobada d’aquest any ha comptat amb la ponència de la Sra. Cristina Serradell, directora de la Unitat de Comerç Internacional d’ACCIÓ, experta en comerç internacional, estratègia empresarial i desenvolupament de pimes.

La ponent ha reflexionat sobre la crisi provocada per la COVID, manifestant que després de la pandèmia ens hem trobat amb un excés de demanda i una capacitat d’oferta limitada que ha canviat la manera de treballar i de relacionar-nos.

La limitació de capacitat productiva, l’oligopoli de les navilieres i la pujada dels costos energètics ha dificultat molt l’aprovisionament i l’arribada de productes, i ha posat de manifest que cal diversificar i no dependre únicament de certes zones.

Aquesta disrupció en les cadenes de subministrament, amb l’increment de costos de transport, està provocant que les empreses s’hagin de replantejar on s’ubiquen o on estan els seus proveïdors.

Malgrat que la relocalització està molt bé com a idea, i cal tenir-la present, no es pot portar a terme de forma absoluta. Hi ha matèries primeres que Europa no té. Per exemple, alguns minerals necessaris per dur a terme la transició energètica.

La UE ha escollit uns 40 productes estratègics que cal poder produir per disminuir la dependència, per tant, certa producció tornarà o tornarà més a prop. Malgrat que no ho podem fer tot a casa, podem escurçar les cadenes de valor i augmentar la seva resiliència.

Pel que fa a l’afectació de la guerra a Ucraïna ha explicat que l’efecte directe és limitat. Rússia i Ucraïna suposen un 1% de les exportacions catalanes. No obstant això, indirectament té uns efectes molt importants per a les empreses que es tradueixen en un increment dels costos energètics i de certes matèries primeres.

El problema serà si hi ha manca de confiança i por de les empreses en invertir. Pensàvem que el 2022 era l’any de la recuperació i la guerra ens ho ha estroncat.

L’altre tema present de forma recurrent en el debat és la manca de relleu professional en aquest ofici, cada any són més les fusteries que es veuen obligades a tancar, tot i tenir molta feina.

L’Associació de la Fusta de Girona, presidida per Esteve Vergés, compta ja amb 40 anys de vida i, en aquest moment té unes 80 empreses associades amb diversitat d’activitats: fusters, ebenistes, fabricants de mobles, i rematants. Està vinculada des dels seus inicis a la FOEG, com a fundadora i impulsora de la mateixa.

Sobre la FOEG. La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) és un lobby empresarial que defensa els interessos dels gremis, organitzacions sectorials i empreses associades. La patronal gironina compta actualment amb més de setanta associats que suposen una representativitat de 15.000 empreses de tots els sectors. Des del 1987, any en què es va constituir, treballa al servei de l’empresariat per impulsar el desenvolupament i el creixement de l’economia de les comarques de Girona.