Ens trobaràs aquí

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ DE LA FUSTA GIRONA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de ASSOCIACIÓ DE LA FUSTA GIRONA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/BONASTRUC DE PORTA 15 – EDIFICI FOEG, 17001 GIRONA o al correu electrònic FUSTA@FOEG.CAT.

Associació de la fusta
de les comarques
Gironines

Horari: de dilluns a dijous de 09h a 18h i divendres de 09h a 15h.

Telèfon: 972 21 55 34

Edifici FOEG
Carrer Bonastruc, porta 15
17001 – Girona