Representativitat

A través de la Junta Directiva, l’associació és present en les següents administracions: