Bonastruc de Porta, 15 | 17001 - Girona (Gironès) | Tel. 972 21 55 34

La Junta

La Junta Directiva, composta per diversos membres que són escollits com a representants de les 8 comarques de la província de Girona.

President
Esteve Vergés

Vicepresident
Josep Navío

Secretari
Oriol Gurdó

Tresorer
Ramon Llaussàs

Vocals
Gerard Masferrer
Jaume Tané
Pere Mallarach
Pere Cortada
Tomàs Sarasa
Jordi Puig
Josep Prats
Marc Sais