Bonastruc de Porta, 15 | 17001 - Girona (Gironès) | Tel. 972 21 55 34

Representativitat

A través de la Junta Directiva, l’associació és present en les següents administracions: